Roder du også på din blog? Rigtig mange gør! Dårligt omdømme, for lidt trafik og for få link til dit indhold er en typisk konsekvens af koks i kategorierne

Det tydeligste tegn på rod og dårlig struktur er, at du har flere end 7 kategorier. Jo flere, jo værre.

Du kan få mere trafik, flere link til din blog, bedre omtale, brande dig bedre og få besøgende til at læse flere indlæg pr . besøg hvis du rydder op, reducerer, skaber ro og overblik.

Dette blogindlæg er især til dig, der:

 • Har mere end fem kategorier
 • Lægger indlæg i mere end én kategori
 • Har kategorier med upræcise navne
 • Har oprettet kategorier løbende
 • Ikke har en strategi for brug af sider og indlæg, kategorier og tags

Kategorisering er en af de allervigtigste faktorer på dit website. En god og brugervenlig struktur er betydeligt vigtigere, end om du vælger det ene eller andet webdesign!

At rydde op i kategoriseringen er et billigt indgreb - de fleste kan endog klare det selv.

Derfor er kategorisering noget af det vigtigste

Jo flere sider eller indlæg besøgende har set, før de forlader dit website - jo længere tid de har brugt - desto bedre placeres du i Googles søgeresultater.

Desto større er også sandsynligheden for, at folk forlader din blog med det indtryk, at du leverer værdi og er værd at holde øje med.

Klik for at se billedet i stort format

Klik for at se billedet i stort format

Jeg har fået lov til at bruge kantipur.dk som eksempel og vil vise, hvor nemt det er at reducere de mange kategorier til fire.

Bloggen handler om et udviklingsprojekt i Nepal, hvor 3 fattige landsbyer skal løftes over fattigdomsgrænsen.

Med tiden er antallet af kategorier vokset til 17.Nogle af kategorierne er kun brugt til ganske få indlæg. Flere har ikke fået nyt indlæg i i årevis.

Klikker brugerne ind på kategorier med gamle indlæg i toppen får de nemt det indtryk, at bloggen er forældet, uopdateret og upasset. Kategorier, der er støvet til som gamle arkivskabe, bør derfor undgåes.

Jo sjældnere man poster indlæg, desto færre kategorier bør man derfor som udgangspunkt have.

KATEGORIER

 1. Antropologi
 2. Artikler
 3. Blandede bolsjer
 4. Drikkevand
 5. Erhvervsudvikling
 6. Foreningen
 7. Frivilligt arbejde
 8. Introduktion
 9. Lærerudvikling
 10. Nyheder
 11. Produktion
 12. Rapporter
 13. Skoleprojektet
 14. Skolerenovering
 15. Sundhed
 16. Turisme
 17. Video

Kig på kategorierne fra kantipur.dk

Nogle af dem kan du regne ud, hvad indeholder. Andre er for upræcise.

Hvilke emner tror du eksempelvis du kan læse om i kategorierne “Artikler“, “Nyheder“, “Introduktion” og “Rapporter“.

Handler indlæg i de kategorier mon om konkrete emner som skole, sundhed, turisme, drikkevand - eller gør de netop ikke, fordi de emner har deres egen kategori?

Og handler det ikke om skole, sundhed, turisme og drikkevand…. hvad handler det så om?

Dine kategorier skal være konkrete og utvetydige

Kategoriernes navne skal gerne give et præcist og entydigt billede af indholdet.
To kategorier skal derfor helst ikke ligge så tæt på hinanden, at man skal til at overveje, om man skal vælge den ene eller den anden.
Skoleprojektet og skolerenovering er eksempler på kategorier, der ikke er forskellige nok.

Der er først og fremmest for mange kategorier på kantipur.dk.
Der bør ikke være mere end 5-7 overordnede kategorier med mindre vi taler om et stort nyhedssite med flere skribenter og adskillige artikler dagligt. 5-7 fordi undersøgelser har vist, at vi dårligt kan overskue mere. Ikke uden at det bliver irriterende tidkrævende.

Tænk engang på hvor bøvlet det er at komme ind på et pizzaria og for første se menuen med måske 40-60 valgmuligheder.

Generelle og specifikke kategorier

Kategorierne på kantipur.dk er både generelle (artikler, blandede bolscher, introduktion, nyheder, rapporter, video) og specifikke (drikkevand, skoleprojektet, sundhed, turisme).

Artikler og nyheder er alt for vidt og generelt begreb.
Drikkevand er derimod meget konkret.

Man bør så vidt muligt holde sig til at være konkret.
Det vil sige så konkret, at læserne kan regne ud, hvad det handler om.

Sådan reducerer jeg antallet af kategorier

Jeg ville begynde med at fjerne kategorierne Nyheder og Artikler - fordi de er alt for generelle og intetsigende

Alle blogindlæg på kantipur.dk kan strengt taget passe i kategorien “artikler” som dermed er for intetsigende og upræcis.

Nyheder” er også en intetsigende kategori. Om et indlæg er en nyhed eller ej beror ikke først og fremmest på emne og indhold, men på alder. På udgivelsestidspunkt. Er der nye indlæg i alle kategorier, er det nyheder. Put hellere indlæg i en kategori, der siger noget om emne og indhold.

I kategorien “nyheder” er de to seneste indlæg i øvrigt over et år gamle - og så kan ikke ligefrem kaldes nyheder mere.

Samtlige indlæg i kategorien “Nyheder” og “Artikler” passer bedre i nogle af de øvrige kategorier

Det viser sig i øvrigt, at de indlæg, der ligger i “Artikler” bedre og mere præcist kan beskrives som “Presseomtale” af projektet.

Er der hyppigt presseomtaler af projektet, kan det godt få sin egen kategori - presseomtale. Men ellers synes jeg det hører hjemme på en side om projektet.

Kategorien “Foreningen” ville jeg også fjerne fra kategorier. Der findes en side med samme navn og den egner sig bedre til det indhold, der ligger i kategorien “Foreningen”

Kategorien antropologi indeholder kun et enkelt indlæg og handler i øvrigt om sundhed, der findes som selvstændig kategori. Jeg ville derfor pille “Antropologi” helt ud. Måske bruge det som et tag, hvis der kommer flere indlæg, der bør tagges “antropologi”

Kategorien “Rapporter” viser sig at indeholde tre indlæg - der alle handler om emnet skole. Det bliver derfor også pillet ud. Det kan til gengæld fint bruges som tag.

Bliver der skrevet en antropologisk rapport om skoleprojektet, vil jeg putte indlægget i kategorien “Skole” og tagge det “antropologi” og “rapport”.

Blandede bolscher” er lidt af en rodebunke med indlæg, der med god vilje kan passes ind i nogle af de øvrige kategorier.

Nogle af indlæggene i “Blandede bolscher” lider af det problem, at de er meget lange og handler om mange emner - skole, sundhed, drikkevand. De kunne med fordel splittes op og placeres i de rette kategorier.

Kategorien “Introduktion” indeholder ét indlæg, der er næsten tre år gammelt. Indlægget hører snarere hjemme under den side, der helt grundlæggende beskriver projektet.

Kategorien “Video” indeholder to indlæg, der hver er forsynet med en video. Begge indlæg kan nemt placeres i andre kategorier. Den ene video hører eksempelvis hjemme i kategorien “Skole” - men kan eventuelt forsynes med “video” som et tag.

Brugs tags til emner, der går på tværs af kategorier

Skriver antropologer en rapport om landsbyernes produktion af husflid til eksport, vil jeg lægge det i kategorien “Produktion” og tagge det “antropologi” og “husflid”. Bemærk, at tags ofte går på tværs af kategorier.

Brug ikke flere næsten ens kategorier

Der er to kategorier, der hedder noget med Skole. Gør “skoleprojekt” (eller kort og godt “skole“) til en kategori og “skolerenovering” til et tag

Kategorien “Lærerudvikling” er meget specifik. Emnet hører naturligt hjemme i kategorien “Skole“. Hvis læreudvikling er et emne, der skrives om med jævne mellemrum (det ser ikke sådan ud), kan det markeres med et tag.

Kategorierne “erhvervsudvikling” og “produktion” ser ud til - efter indlæggene at dømme - at være to ens sider af samme sag, så drop den ene.

Kategorien “Frivilligt arbejde” ser ud til at handle om frivillige, der rejser til Nepal for at arbejde med undervisning. Indlæggene ser altså ud til at kunne passe fint i kategorien “skole“. Igen gælder, at kategorien “Frivilligt arbejde” nok passende kan omdannes til et tag - medmindre der er planer om at skrive adskillige indlæg om “Frivilligt arbejde” - og disse indlæg ikke passer mere naturligt i eksempelvis kategorien “Skole

Indlæg i kategorien “Drikkevand” vil jeg lægge under kategorien “Sundhed” og bruge “Drikkevand” som tag.

Og se, nu 17 kategorier reduceret til 4

 • Produktion
 • Skole
 • Sundhed
 • Turisme

De fire kategorier dækker det hele.
Måske burde “Produktion” endda omdøbes til “Made in Nepal” for at blive lidt mere konkret og i projektets ånd?

Mangler der en kategori eller to er der plads til det uden at ødelægge overblikket.

At der kun er fire gør det betydeligt nemmere for besøgende at overskue indholdet og vælge dét, der interesserer. Det gør det også nemmere for bloggeren at lægge ting på rette plads. Test selv - du bør på et splitsekund kunne vælge den rette kategori til dit indlæg. Kan du ikke, er dit indlæg for vidtfavnende eller dine kategorier for brede eller for mange.

… og så kan du rydde op i indlæg

Når du har valgt de få og nødvendige kategorier, kan du begynde at rydde op i indlæg.
Som udgangspunkt bør du aldrig placere indlæg i mere end én kategori.

For det første kan det give problemer i forhold til Google, hvis samme indlæg optræder to steder. (Duplicate content)

For det andet er det irriterende for besøgende at klikke rundt i kategorier, der blot viser de indlæg, man lige har set i en anden kategori.