Betingelser for kurser og workshops

WORKSHOP

Fokus på debat, spørgsmål og vidensdeling i plenum om et konkret, fagligt emne.
Der gives praktiske eksempler. Så vidt muligt hentet fra deltagernes egen hverdag og virkelighed.
Der er en del praktiske øvelser.

KURSUS

Har fokus på konkrete faglige emner.
Formen er undervisning i form af korte eller lidt længere oplæg, hvor underviseren formidler viden.
Der er masser af debat i plenum samt enkelte øvelser/træning.

DE STORE FORSKELLE

  • En workshop har færre oplæg/emner og lidt flere praktiske øvelser end på et kursus.
  • På en workshop bliver deltagerne mere engagerede i emnet og lærer bedre end på et kursus.
  • Det er mere tidkrævende at forberede en workshop end et kursus.
  • En workshop er sædvanligvis dyrere end et kursus.
  • Et kursus har plads til flere deltagere end workshop.

Se vilkår herunder

Før kursus eller workshop

Ca. 7-14 dage før kurset afvikles tager vi en hurtig snak om indholdet og jeg sender efterfølgende - efter behov - eventuelt oplysninger, spørgsmål og materiale til forberedelse.

Undervisningsmateriale

Alle kurser og workshops er inklusive undervisningsmateriale og eventuelt kursusmappe.

Rettigheder

Alle rettigheder til workshops, kurser og materialer tilhører WEBwoman KOMMUNIKATION.
Udleveret materiale er kun til personligt brug.
Materialet må ikke distribueres, deles eller benyttes i undervisningssammenhænge af nogen art.

Fakturering

Alle priser er ekskl. moms.

Du bedes - som kunde - senest 14 dage efter bestilling af kursus eller workshop - sende mig alle relevante reference- og betalingsinformationer. Herunder CVR og evt. EAN nummer.

Såfremt manglende fakturerings-oplysninger medfører, at jeg skal genfremsende faktura, opkræves et adm. gebyr på 485,- kr.

Bankforbindelse: Betaling skal ske til min bank.
Kontonummer vil fremgå af fatura.

 

LUKKEDE HOLD

Deltagere kommer fra samme virksomhed, forening etc.

Tilmelding

Alle aftaler/ændringer skal bekræftes skriftligt via mail.

Eventuelle ønsker til ændring af aftalen bedes meddelt inden 8 dage fra kursusaftale er modtaget  - og senest ved bekræftelse af kursusaftale.

Aflysning af kursus eller workshop

  • Ved aflysning mellem 2 måneder og 4 uger før kursusstart betales 25% af kursusprisen.
  • Ved aflysning mellem 4 uger og 1 uge før kursusstart betales 50% af kursusprisen.
  • Ved aflysning senere end fem hverdage før kursusstart betales 100% af kursusprisen.

Ændring/Flytning

Ved ændring/aflysning mellem 2 måneder og 4 uger før kursusstart tillægges 10% af kursusprisen.
Ved ændring/aflysning mellem 4 uger og 1 uge før kursusstart tillægges 25% af kursusprisen.
Ved ændring/aflysning senere end 1 uge før kursusstart tillægges 100% af kursusprisen.

Ved ændring/flytning skal reservationen benyttes inden for de følgende 6 måneder - regnet fra den oprindelige kursusdato. I modsat fald betragtes ændringen som en annullering.

Deltagerantal

Såfremt kursus eller workshop får flere deltagere end aftalt, opkræves der et forholdsmæssigt ekstra kursusgebyr pr. kursist.

Betaling

Faktura sendes efter kursus/workshop er afviklet.
Betalingsfristen er sædvanligvis 8 dage netto.

ÅBNE HOLD

Deltagere fra forskellige virksomheder, foreninger etc.

Tilmelding

Alle aftaler/ændringer foregår via mail eller køb online før kursus.

Annullering/Flytning

Annullering/flytning skal ske skriftligt med oplysning om evt. fakturanummer.

Kurset kan frit afbestilles indtil 8 dage regnet fra bekræftelsesdatoen.
Hvis du annullerer/flytter herefter, og indtil 4 uger før kursusstart betales 25% af kursusprisen.
Hvis du annullerer/flytter senere end 4 uger før kursusstart betales 100% af kursusprisen.
Hvis du bliver forhindret i at deltage, kan du/virksomheden sende en anden deltager.

Generelt for åbne kurser

WEBwoman KOMMUNIKATION forbeholder sig ret til at annullere eller flytte kursus/workshop, i tilfælde af sygdom eller for få tilmeldte.

Ved for få tilmeldte vil kurset blive aflyst 14 dage før planlagt kursusdato og eventuelt betalt deltagergebyr vil naturligvis blive refunderet.

Betaling

Faktura sendes oftest før kursus/workshop er afviklet.

Få endnu flere læsere

Forny dine skrivevaner og din viden om webtekster og webdesign - så selv læsere med digitale hjerner og smartphone bliver fanget

Dejligt at du vil overraskes! Tjek venligst din mail. ... Og tusinde tak for din tilmelding!