Spammer du folk på Facebook? Eller er du en af dem, der jævnligt bliver irriteret over virksomheder - store som små - der spammer dig med markedsføring? Mange virksomheder ser ud til slet ikke at kende reglerne.

Jeg er medlem af utallige grupper på Facebook. Både som menigt medlem og som administrator for grupper. De fleste grupper styres heldigvis af administratorer, der kender markedsføringsloven og derfor ikke tillader spam.

Jeg ser dog jævnligt, at virksomheder poster markedsføring i Facebooks grupper i strid med markedsføringsloven. Altså spam.

Sørg for at få tilladelse til markedsføring

Markedsføring er effektiv, når og hvis folk har lyst til at høre fra dig. At lave en Facebook gruppe for dem, der er interesseret i din business er derfor langt mere effektivt end at markedsføre sig i tilfældige grupper uden at skele til, om folk har lyst til at høre om dig, din business og dine ydelser eller produkter.

Det er med andre ord både uetisk, dumt og ulovligt at markedsføre sig i Facebook-grupper til folk, der ikke har givet dig (din virksomhed) eksplicit tilladelse. Også selvom ingen reagerer synligt.

NEJ! Gruppens admin kan ikke tillade markedsføring

Jeg er medlem af Facebook-grupper, hvor administrator skrive i gruppens regler, at markedsføring er tilladt.

Det bliver det ikke lovligt af.
Det vil i langt de fleste tilfælde være spam.

Lad mig lige starte med at forklare, hvad spam er og ikke er.

Spam er uanmodet markedsføring, der sendes elektronisk (Via mail, sociale medier, sms, mms etc.) til modtagere, der ikke har bedt den konkrete virksomhed om at sende dem information og markedsføring.

Er det lovligt at lave en gruppe som et businessnetværk

Jeg er med i flere grupper på Facebook, der er oprettet som online businessnetværk. De fungerer meget forskellige og nogle af dem er ren spam.

Gøres det rigtigt, er sådanne grupper fremragende - og medlemmerne kan markedsføre sig uden at spamme.

Rodebunke med masser af spam

I en af grupperne postes der dagligt adskillige opslag fra virksomheder, der tilbyder et kursus, et webinar, en begivenhed eller link til blogindlæg, ebøger etc. Det er spam. Altså uanmodet og dermed ulovlig markedsføring.

Gruppe er ikke kun for en afgrænset type virksomheder og handler ikke om et afgrænset emne.

Som medlem bliver man spammet med alt fra terapi, coaching, kurser om børneopdragelse, spiritualitet, stressrådgivning, tekniske kurser, kostvejledning, smertebehandling….

Det gode netværk, hvor man ikke spammer

I en anden gruppe, der også præsenteres som et netværk, poster medlemmerne yderst sjældent link til markedsføring af egen business!

De bruger i stedet gruppen til at stille spørgsmål, dele erfaringer, aftale møder og dele link til information om det overordnede emne, der er gruppens omdrejningspunkt.

Vil du oprette en gruppe på Facebook til din virksomhed eller forening, er jeg ikke i tvivl om, at den sidste type - hvor man ikke poster spam og i stedet har fokus på at hjælpe hinanden - er bedst.

At være aktiv i grupper uden at spamme er i øvrigt fremragende markedsføring - langt bedre end at give folk link og informationer, de måske slet ikke er interesserede i.

Din virksomhed skal sikre sig eksplicit samtykke

Man kan ikke give godkendelse til markedsføring på andres vegne. Adminstrator af en gruppe kan derfor ikke bestemme, at medlemmerne skal acceptere markedsføring. Heller ikke selvom det præsenteres som et vilkår for at være medlem af gruppe.

Man kan heller ikke indhente samtykke med en bred formulering om, at der i gruppen deles tilbud og markedsføring fra virksomheder. Folk skal - før de melder sig ind - have navne på de virksomheder, der vil sende markedsføring. De skal også vide, hvad de helt præcist siger ja til.

Takker de eksempelvis ja til markedsføring i gruppen - eller også til markdsføring via messenger?

Du må hjælpe medlemmer, der beder om det

Hvis medlemmerne anmoder om at få tilsendt markedsføring (informationsmateriale, link, nyhedsbreve, ebøger etc.) er det OK at gøre det. Hvis en bruger eksempelvis spørger i gruppen, hvem der tilbyder et kursus i at bruge WordPress, må en WP-underviser gerne svare på spørgsmålet…. der bliver anmodet og ergo er det ikke uanmodet henvendelse.

Gratis markedsføring er også markedsføring

Det er også markedsføring at forære folk information, der ikke koster penge. At tilbyde 15 minutters rådgivning, en ebog, et prøvemedlemsskab etc. er også spam, hvis det sker uanmodet og foregår via elektronisk henvendelse.

Det er også markedsføring at poste link til blogindlæg, artikler og andet. Selvom du synes, at du bare forærer folk information, der ikke koster penge, er det stadig markedsføring af din virksomhed.

Det er uden betydning, om du selv gør det - eller du får en anden til at gøre det for dig.

Spam koster store bøder

Forbrugerombudsmanden ser så alvorligt på spam - altså uanmodede henvendelser, der sendes elektronisk til modtager - at bøder sædvanligvis fastlægges til 100 kr. pr. modtager, der får uanmodet elektronisk henvendelse.

Spammer du en gruppe med over 1.000 medlemmer, vil en bøde for ulovlig markedsføring være på over 100.000 kr.

Spam skader dit omdømme

Selv hvis risikoen for bøde ikke er stor, er det stort set altid skadeligt for ens omdømme at markedsføre sig ved at spamme.

Nogle reagerer voldsomt på det. Selvom de færreste (gider) lave en anmeldelse til forbrugerombudsmanden er det ikke lig med, at spam ikke skader din virksomhed.

Facebook tillader ikke spam

Facebook forbyder i øvrigt også spam og opfordrer ligefrem til at anmelde det:

“Hvis du støder på spam på Facebook, opfordrer vi dig til at anmelde det til os.”

Alle opslag på Faceboom har en feedback-funktion, hvor “spam” er et af de punkter, man kan anmelde for.

Hvornår og hvordan kan man som virksomhed bruge en gruppe på Facebook til markedsføring?

Du kan eksempelvis oprette en gruppe, hvoraf det tydeligt fremgår, at det er din virksomhed, der står bag og at man - hvis man melder sig ind - vil få markedsføring fra din virksomhed.

Her kan du læse Forbrugerombudsmandens forklaring på, hvad der er lovligt samtykke

Der er masser af smarte og lovligt måder at gøre det på.
Også via grupper på Facebook. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis vi skal finde en smart og lovlig metode til at bruge grupper på Facebook.