Læs dette indlæg, hvis du vil inspireres til at få kunder via social selling - ved at være aktiv i de grupper på Facebook, hvor dine kunder færdes. Og ved selv at oprette grupper til at bygge online fællesskab. Du kan i begge tilfælde tiltrække kunder. Uden at være aggressiv sælger. Uden at spamme.

Når du bliver rigtig god til at drive en gruppe, kan du ligefrem tage penge for at være medlem!

Metoden - social selling - handler ikke først og fremmest om at sælge - men om at være inspirerende, hjælpsom, engageret, tillidsvækkende - i online netværk, der er attraktive og fordelagtige for dine potentielle kunder.

Social selling er effektiv til at markedsføre din business. Hvis du altså gør det rigtigt.

Først og fremmest er metoden velegnet til at brande dig som en hjælpsom og inspirerende ekspert på dit felt. Du skal glemme trangen til at sælge og fokusere på muligheden for at dele ud af din viden.

Social selling og markedsføring i grupper er derfor ikke for hvem som helst. Det kræver et helt andet mindset end det klassiske sælgere sædvanligvis drives af.

Du skal desuden være som en social fisk i vandet. Du skal ikke nødvendigvis være ekstrovert, men du må gerne være textrovert. Altså nyde at kommunikere med andre via skrevne ord MED din målgruppe. (Du må også gerne bruge billeder og video!)

Kvinder som sælger for meget

Bruger du grupper på Facebook til at poste salgstilbud, vil det oftest skade lagt mere end skabe salg. Du kan lynhurtigt få et omdømme som irriterende sælger - som spammer.

Spam er udbredt i flere af de netværk for kvinder jeg er del af: elektronisk markedsføring til modtagere, der aldrig har givet afsender tilladelse til at sende markedsførende budskaber.

At det ofte foregår med gruppeejeren aktive eller stiltiende accept gør det ikke mere rigtigt. Heller ikke mere effektivt. Men det skaber desværre det misvisende indtryk, at det er ok at gøre sådan.

Uvanen spredes ofte som en sygt smitsom virus. Den ene efter den anden spammer i en gruppe. Og det er synd, for social sellling er langt mere effektivt.

Du skal inspirere folk online - før du kan sælge

At søge information og inspiration online er det første og største skridt på de fleste kunders købsrejse. Når vi er klar til at købe, er vi først blevet inspireret af noget eller noget eller online.

Du sælger i værste fald intet - i bedste fald lidt - hvis du ikke er tillidsvækkende, sympatisk og inspirerende online.

I dette indlæg får du grundlæggende viden om at bruge Facebook grupper til at inspirere - samt en håndfuld særligt smarte fif til, hvordan du helt konkret kan bruge grupper til formålet.

En gruppe på Facebook kan blive noget helt særligt for dine kunder. Og for dig. Hvis du bruger den rigtigt.
###Skru op for din stemme, men ned for salg
Du kan godt - i ny og næ - præsentere en gruppes medlemmer for salgstilbud. Hvis det vel at mærke er i din egen gruppe og medlemmerne er blevet informeret om, at det er vilkårene. Men du skal stadig gøre det med en vis elegance. Gerne diskret og indirekte. Du skal have fingerspidsfornemmelse for, hvornår folk er klar til at høre, hvad du har at sælge.

Brug hellere grupper til at dyrke fællesskabet med folk, der deler din interesse.

Vær aktiv og gør hvad du kan for at andre medlemmer er det. Et stort problem i mange grupper er passive medlemmer. Forestil dig en fest, hvor 90% af deltagerne ikke siger en lyd til nogen. Det er et underligt selskab at være i.

Så vær synlig og interessant i de grupper, du er medlem af. Bidrag til fælleskabet. Reager på andres opslag. Stil uddybende spørgsmål. Vær proaktiv.

Du skal ikke kun lytte og lure.  Kommuniker MED gruppens medlemmer. Vær inspirerende og hjælpsom.

Find det fælles sweet spot

Grupper på Facebook er ikke kun for foreninger, arbejdsfællesskaber, boligforeninger etc. De kan sagtens bruges af virksomheder. Men altså ikke til direkte salg. Fokuser i stedet på den fælles interesse for et emne.

Når du opretter en gruppe til din egen virksomhed, skal den ikke handle om DIG og DIN business. Den skal handle om dit og dine kunders sweet spot - det krydsfelt, hvor jeres interesser og behov mødes.

Brug grupper - dine egne eller andres - til at blive inspireret af dine potentielle kunder, så du kan udvikle de ydelser, de har et stort behov for og dermed blive bedre til at lave indhold, der markedsfører dine ydelser effektivt.

Lav en gruppe for folk, der er langt fra klar til købe

Forestil dig et kort øjeblik, at du kan hjælpe folk, der drømmer om ferie i vild natur. Måske kalder du dig outdoor coach?

Du kan guide folk til bedre og mere sikre oplevelser. Og du har oprettet en gruppe på Facebook for at inspirere potentielle kunder - længe før de er klar til at købe.

Du ved, at flertallet af dine kunder bruger måneder på at søge viden om emnet, før de investerer i udstyr og rejse. Og at de gerne kommunikerer med andre om deres oplevelser i naturen.

Du bruger gruppen til at følge dem på den første, lange indledende fase. Du deler deres interesse for outdor oplevelser og hjælper ved at informere og inspirere.

Sælg til mig, når jeg er klar - men ikke før

Forestil dig så, at jeg er en potentiel kunde. Jeg overvejer at tage på flere dages udflugt i den norske vildmark med tre teenagere og kunne godt have brug for inspiration til den tur vi endnu kun overvejer.

Jeg kender ikke dig og din business - og jeg er iøvrigt også langt fra at overveje at hyre en guide. Jeg er først og fremmest i gang med at finde viden. Forsøger du at sælge, bliver jeg bare irriteret.

Du får langt mere ud af at inspirere mig, så min lyst til at tage afsted bliver større. Mine bekymringer forsvinder. Mine spørgsmål bliver besvaret. Langsomt bliver jeg klar over, at det måske er smart at hyre en guide…..

Efter et par måneders medlemsskab af gruppen er jeg ikke i tvivl om, en personlig outdoor coach kan gøre en stor forskel. Det tænkte jeg ikke på, da jeg meldte mig ind. Jeg ledte først og fremmest efter viden og inspiration. Ikke mindst fra nogen, der selv har været afsted på sådan en tur.

Det er altså ikke kun dig, der inspirerer mig i gruppen. De øvrige medlemmer, hvoraf flere allerede har været afsted på tur med dig, er med til at give mig det sidste afgørende skub.

Find inspiration om noget du brænder for

Jeg ville helt sikkert starte sådan en tur med at lede efter bloggere, bøger, sider og grupper på Facebook, der kan inspirere mig. Det gør jeg med alle de emner, jeg er passioneret optaget af - finder læsestof og online fællesskaber om emnet.

Outdoor coachens gruppe gør det klart for mig, at en levende og erfaren guide vil gøre det sjovere, mere sikkert og give et langt større udbytte.

Gruppens øvrige medlemmer spiller en meget afgørende rolle for min lyst til at tage afsted. Jeg er medlem af mange af den slags inspirerende fællesskaber - som almindeligt medlem.

Jeg gør også det modsatte. Opretter grupper og vover at sige til andre mennesker: kom! Følg mig, så vil jeg vise dig noget spændende, som jeg er så optaget af, at jeg næsten dagligt bruger tid på at blive klogere på emnet.

Jeg er ikke verdens klogeste på området, men måske kan jeg alligevel inspirere dig, blive inspireret af dig. Måske kan vi lære af hinanden? (Man lærer, så længe man har elever!)

Følg med og lad dig udfordre

Måske kender du den leg børn legede (engang). Den hed “Følg mig”. Det handlede IKKE om, at lederen af legen mente at være klogere eller bedre end halen af ivrige følgere. Det var en leg, hvor man ikke ævlede om hvilken retning man skulle i. Man fulgte med…

Det var sjovt at følge lederens påhit. Lad sig lokke ud på stier, på sten, hop over vandløb, holde balancen, klatre i træer, gå stille, løbe i zigzag…. lade sig udfordre. Og skiftes til at lede og inspire.

Du behøver ikke være ekspert for at lede

Du behøver ikke være verdens klogeste for at lede en udflugt, der handler om at udforske et emne eller nå et fælles mål.

Lederrollen handler først og fremmest om at tage initiativ til at komme afsted, organisere, vælge rammer og følges ad for at lære og opleve i fællesskab.

Den leg kan fint foregå i en gruppe på Facebook.

Lede andre eller følge med

Du kan være leder.
Men du kan også vælge at følge.

Jeg bruger grupper på Facebook på begge måder

Jeg inspirerer, opmuntrer, leder, administrerer, engagerer, udfordrer
Jeg lader mig inspirere, samler viden, bliver opmuntret, underholdt

Helt konkret gør jeg følgende:

Jeg er administrator i en del grupper på Facebook, hvor JEG har fastlagt retningslinjerne - og hvor jeg derfor er guiden og lederen, der både vælger og håndhæver reglerne. Jeg sletter de opslag JEG synes er uvedkommende og/eller i strid med reglerne. Jeg smider om nødvendigt de medlemmer ud, der er til stor gene for andre.
Jeg er menigt medlem af en del grupper, hvor en eller flere andre har styringen, fastlægger linjerne og håndhæver reglerne. Jeg følger med, så længe det er sjovt - og anerkender

Inspirer andre for at sælge dine ydelser

Vil du bruge social selling for i sidste ende at sælge din viden, erfaring og ekspertise vil jeg anbefale, at du gør følgende:

 • Opret en eller flere grupper, hvor du påtager dig opgaven og ansvaret med at lede, guide og inspirere andre, der interesserer sig for et emne, der matcher de ydelser, du sælger
 • Meld dig ind i grupper for at blive inspireret af og lære af andre. Det kan være grupper, hvor du kan møde dine potentielle kunder. Brug energi på at være hjælpsom og inspirerende i gruppen.
 • Vær aktiv i begge typer grupper. Lad for himlens skyld være med bare at være flue på væggen. Engager dig i debatterne. Stil spørgsmål og svar på spørgsmål. Vær hjælpsom, opmuntrende og støttende.

Det er fremragende at opleve grupper fra begge vinkler - som leder/administrator, men også som menigt medlem.

Spam ikke medlemmer af grupper

Som udgangspunkt skal du ikke sælge noget til nogen i grupperne. Godt nok hedder det social selling, men fokuser på at være social.

Du kan godt sælge - dog kun i de grupper, der er oprettet af dig (din virksomhed). Og når medlemmerne på forhånd er informeret om, at der er tale om markedsføring.

I modsat fald vil mange nemlig opleve det som spam, hvis de udsættes for markedsføring.

Du må og bør aldrig bruge andres grupper til at markedsføre dig. Selvom det er en gråzone og måske ikke er stensikkert, at det er i strid med markedsføringsloven. Hold dig hellere til, at det ikke er tilladt at markedsføre sig elektronisk til forbrugere, der ikke har givet eksplicit tilladelse til DIG.

Vær inspirerende og hjælpsom i stedet.
Så behøver du slet ikke være anmasende sælger.

Grupper kan være faglige og lærerige fællesskaber

Grupper på Facebook er nok de netværk, jeg bruger mest tid på. Langt mere end jeg bruger på at kommunikere med de venner jeg har på min personlige profil.

Mange af mine kunder har fundet mig i grupper, hvor jeg aldrig har solgt noget som helst.

De har - ofte gennem længere tid - set hvad jeg poster i grupperne. Hvad jeg hjælper med. Hvordan jeg kommunikerer.

Du bliver meget klogere af at være aktiv i grupper

Mange af de grupper jeg er med i myldrer med eksperter, der brænder for de emner, jeg også er optaget af. Jeg lærer derfor rigtig meget ved at være med i grupper.

Mange af dem er mine professionelle livliner, når jeg er udfordret og har brug for hjælp.

Og selvom jeg bestemt ikke har noget imod at være alene i mit eget selskab, er der noget særligt godt ved at være med i en flok, der har samme passion. Måske også samme mission, vision og værdier.

En god gruppe har ofte en modig administrator

De bedste grupper på Facebook er som regel dem, der ledet af en administrator, som har mod til vise os andre vej og udpege særligt spændende detaljer på turen.

Måske de endda tager så meget styring, at de fastlægger ruten og bestemmer, hvilke omveje der er OK - altså hvilke emner må diskuteres og hvilke må ikke.

At være med i sådan en gruppe er som at være til en god fest, hvor værterne har gjort sig stor umage med alt - fra tema til menu. Invitation af gæster og deres placering ved bordene. Musikken der kan danses til. Bordene opstilling og hvordan de er dækket. Stedet, hvor det hele foregår.

En fest bliver ikke bedre af, at alle deltagere har lige meget at skulle have sagt - og at en stor del at tiden går med at diskutere detaljer.

Når du opretter en gruppe, så lav en fest for dine gæster. Og husk, at det er DIN fest og dig, der bestemmer. Opfører folk sig ikke ordentligt - overfor dig eller andre deltagere - så er det op til dig at være udsmider i værste fald. Og det er helt rimeligt, at du bestemmer!
Deltager du som gæst i en fest, så husk tilsvarende, at det ikke er dig og de øvrige gæster, der skal styre slagets gang. Det er gruppens ejer/administrator, der har rattet i hånden.

Gør dit arbejde - gør gruppen tryg og inspirerende

Er gruppen velfungerende - godt ledet og administreret - er den samtidig et trygt fælleskab, hvor man tør tænke højt og deltage aktivt. Det øger chancen for, at medlemmerne inspirerer, opmuntrer og støtter hinanden.

Sådanne grupper har ofte en leder, der gør et enormt arbejde for at skabe den rette stemning og retning.

Andre grupper er mere selvkørende - men ikke altid godt kørende.

De grupper der ikke har fælles mission og værdier ender ofte med at blive et ragnarok af strid, konflikt og diskussioner, som får medlemmer til at flygte, så kun de mest hårdføre bananer holder ud og holde ved.

Naturligvis kan du lede en flok

Uanset hvad DU arbejder med og har viden og erfaring om, er der helt sikkert nogen, der vil opleve det som en stor gevinst at have dig som guide. Det er altid rart, når nogen gider påtage sig bøvlet med at arrangere en fest, hvor vi bare skal møde op.

Samler du en flok, der deler din passion, din vision, din mission og dine grundlæggende værdier, vil fællesskabet være givende - og give alle en ekstra dimension, som man ikke opnår ved at være alene på rejsen.

Praktiske ideer til grupper for enkeltmandsvirksomheder

Selvom du laver en gruppe, hvis sekundære formål er markedsføring og personlig branding af dig som ekspert, er det vigtigt, at det primære formål handler om at inspirere. Hav fokus på et emne, et mål, en mission.

Lad det handle om et mål, som potentielle medlemmer er meget optaget af og ligefrem brænder for.

Pas på med grupper, der handler om personfølsomme områder som sygdom, økonomiske problemer og meget personlige udfordringer. Du risikerer nemlig at blive juridisk ansvarlig for, hvordan personfølsomme informationer behandles - altså at få problemer med at overholde persondataloven.

Lav hellere interessegrupper om ikke-personfølsomme emner:

 • Er du hundetræner kan du lave en gruppe for nybagte hvalpeejere, der drøfter alle de udfordringer der er forbundet med at få en hvalp i huset.
 • Underviser du i yoga kan du lave en gruppe, hvor du dagligt - eller en gang om ugen - poster en video med en øvelse, som medlemmer kan udføre derhjemme.
 • Er du anlægsgartner kan du inspirere folk til at få en smukkere, sjovere eller mere miljøvenlig have.

Når du laver en gruppe, vil jeg anbefale dig at sparre med en, der allerede har erfaring med at oprette, navngive, opbygge og passe en gruppe - fordi der er et væld af teknikker, der gør en enorm forskel.

 • Gruppens navn kan blive helt afgørende for, hvor tiltrækkende folk oplever den - altså få stor indflydelse på, hvor mange medlemmer du får med i gruppen.
 • Gruppens regler kan gøre det surt eller nemt for dig at administrere gruppen. Det betaler sig som regel at have nogle gode regler. Og måske skal de hellere kaldes retningslinjer end regler.
 • De opslag du poster bliver afgørende for, hvordan medlemmerne opfatter gruppen. Det samme gælder de opslag andre medlemmer poster.
 • Dit mod til at lede - eksempelvis at lukke tråde der ender i overophedede diskussioner samt i værste fald udelukke medlemmer, der chikanerer andre, bliver afgørende for, hvordan stemningen bliver. Du skal gøre en del for at skabe en god stemning.
 • Din evne til at klare modvind - eksempelvis når og hvis du udsættes for medlemmer, der ikke har fattet, at et er DIN fest, kan blive afgørende for, hvordan de gode medlemmer oplever gruppen.

5 særligt smarte veje til at bruge Facebook grupper til at markedsføre din business

 1. Gruppen skal ikke handle om DIG eller DIN business. Den skal handle om et emne, dine potenteille kunder er optaget af og brænder for
 2. Fokuser på et markant og erkendt problem, som dine potentielle kunder aktivt leder efter en løsning på. Det øger sandsynligheden for, at gruppen bliver tiltrækkende og holder på medlemmerne
 3. Få medlemmerne til at føle sig specielle - gruppen kan eksempelvis være lukket for andre end dine kunder. Eller kun åben for folk, der deler nogle bestemte (eftertragtede!) værdier og mål.
 4. Sørg for jævnligt at poste ny og værdifuld viden - gruppen må altså gerne handle om noget, du er særligt optaget af. Emner, du følger aktivt med i, så du formål at formidle ny viden. Og det kan sagtens være viden, du “bare” deler fra andre eksperter.
 5. Hav særligt fokus på dine ambassadører - det er de medlemmer, der anbefaler dig. Dem der kommenterer, liker og deler for dig. Dem der forsvarer dig, bakker dig op. Dem der på en eller anden måde bidrager til at gøre gruppen god for de øvrige medlemmer.

Og meld dig så ind i Trine Ravnkildes gruppe på Facebook, der handler om at bruge Facebook grupper til at skabe online communities. Den kan du lære en masse af at være medlem af!