Mange har (overdrevent?) fokus på de praktiske udfordringer, når de skal bruge Zoom og lignende programmer til møde, kursus, webinar.

Selvom du er underviser eller mødeleder med ansvar for et online møde, har du ikke ansvar for, at deltagerne er “klædt på” til at deltage.

Ikke desto mindre fylder det meget for mange undervisere: kursusdeltagere med dårligt udstyr eller manglende viden om at bruge det:

“Hvad stiller man op med kursister, der har tekniske problemer? Eksempelvis dem, der ikke kan få mikrofon eller webcam til at virke?”

Det spørgsmål får jeg hyppigt, når jeg underviser i at arbejde online. Eksempelvis via Zoom, som jeg de seneste uger har undervist langt over 100 deltagere i at bruge.

Du må gerne hjælpe, men…

Lad mig lige for god ordens skyld understrege: hjælp folk så meget du kan og vil.
Men lad dig ikke tynge ved at påtage dig ansvaret for problemer og udfordringer, der reelt ligger hos brugeren.

Du skal hellere fokusere på at skabe nærvær, fællesskab, samarbejde og facilitere samtaler (og læring), når du underviser online. Du skal ikke undervise i teknik eller brug af computer.

Kan kursusdeltagere ikke starte bilen den morgen, de skal på kursus, ringer de ikke efter underviseren!
Stopper toget midt mellem Aarhus og København, er det hellere ikke underviseren, der hjælper kursisten med alternative muligheder for at komme frem i tide.

Tilsvarende er det helt ok at lade det være kursisters eget ansvar at få liv i computeren. At koble computeren på nettet. At slå mikrofon og webcam til. At have opdateret programmer. At have brugbart udstyr…. og at kunne navigere på egen computer.

Skal du undervise folk i yoga eller fødselsforberedelse, behøver du ikke også kunne undervise de samme mennesker i at bruge deres computer, huske adgangskoder, bruge browser …

Når vi underviser online, er kravene ikke meget anderledes end offline.

Når vi skal på et offline kursus har vi selv ansvaret for at komme frem. At bilen kan køre. At vi finder vej. At vi kan bruge værktøjerne og finde frem til adressen.

Du må også gerne sig nej til at have anonyme og maskerede deltagere på dine online møder og kurser.