I dag og i morgen har jeg to af mine populære 3 timers workshops for 1-2 personer. De blev opfundet som en nødløsning, men har vist sig at være bedre og mere effektive end en hel dag på kursus sammen med en hel flok

Er du selv underviser og udbyder af kurser, vil jeg anbefale dig at overveje tre-timers modellen. Specielt når kurserne er IT-baserede, tekniske, detaljeorienterede.

Så er de korte, intensive kurser for få deltagere nemlig oftest nemmere, sjovere og mere effektive end heldages kurser med mange deltagere.

Mine tre-timers WordPress workshops for 1-2 blev “opfundet”, fordi jeg havde problemer med at samle deltagere til et WordPress kursus. Der var såmænd nok, der ville med - men de kunne ikke på samme tid og sted.

Og jeg brugte en masse tid på det praktiske med at arrangere. Det gør man, når mange skal deltage.

En af deltagerne foreslog, at jeg underviste hende alene i tre timer. Først havde jeg svært ved at se, hvordan et helt kursus på et par dage kunne koges ned til tre timer. Men det kan det… når det tilrettelægges anderledes.

Der er naturligvis mindre tid til at arbejde praktisk med tingene og man får ikke fordelene af de øvrige kursisters spørgsmål - men der er andre fordele.

 • Der er få praktiske problemer forbundet med at undervise 1-2 personer. Det kan foregå stort set hvor som helst og med kort varsel. Eksempelvis hos kursisten.
 • Der er ikke brug for at leje lokale - ikke brug for projektor, tavle etc.
 • Kurset kan foregå på kontorer, i køkkener, kantiner, kolonihaver, caféer ….
 • Kursistens lærestil og -hastighed skal ikke tilpasses andres
 • Den praktiske træning foregår bagefter - når deltageren har tid

Jeg har undervist i software, IT, webdesign i over 15 år og har har haft pænt over 1.ooo mennesker på skolebænken. Flertallet har været på kursus (efteruddannelse) hele dage og uger. Ofte med 12 deltagere på et hold. For mig var den en så almindelig model for IT-baseret undervisning, at jeg dårligt kunne få øje på andre eller bedre måder at gøre det på.

12 mennesker på kursus en hel dag

 • Træk en time fra til pauser
 • En fjerdel af tiden går med oplæg for hele holdet
 • Tilbage er under fem timer. Mindre end 36 minutter til hver deltager

Tre timers undervisning for en person

 • Pauser - få og små
 • Hele tiden går med dialog og praktiske øvelser
 • Der er 90-180 minutter til hver deltager

Når man underviser synkront - mange på en gang - er der ringe muligheder for at tage hensyn til, at nogle fanger hurtigt, mens andre har brug for at vende, dreje og fordøje.

De individuelle kurser er ikke mindst en fordel for folk, der lærer specielt langsomt eller specielt  hurtigt i forhold til gennemsnittet.

Ingen individuelle hensyn

På store hold kan underviseren ikke springe over emner, fordi to deltagere har helt tjek på dem. Og ikke dvæle i timer på noget, der er ekstra svært for en enkelt. Der kan stort set ikke tages individuelle hensyn på store hold.

Det kan jeg, når jeg kun har 1 eller 2 deltagere på et hold.

Det er også nemmere for dig som underviser og udbyder at arrangere et tre timers kursus for 1-2. Du kan springe til med få timers varsel.

Og så er det iøvrigt sjovere at være underviser, når man har tid til den enkelte og kan mærke, at deltagerne er “fyldt op”, når vi er færdige. Og det er de. Tre timer er meget, når man undervises intensivt.