Her får du et par smarte tips til at linke på Facebook. Altså til at putte link ind i dine statusopdateringer. Til en profil, en Facebook-side. Til din blog, din webshop, dit website, en YouTube video - eller til noget helt andet

Bruger du Facebook til at markedsføre dit indhold - sociale media marketing - er det særligt vigtigt, at du får styr på at præsentere dit indhold optimalt.

De avancerede tips kommer om lidt. Først det helt grundlæggende.

Vil du linke til et eller andet, skal du først kopiere linket - den såkaldte URL. Altså adressen til det, du vil linke til.

Smid så linket i statusopdateringen som vist her.

Få sekunder efter leder Facebook efter linket - og præsenterer en overskrift, en tekst og eventuelt et billede.

Hvad der præsenteres af tekst afhænger af, hvad linkets ejer har gjort for at præsentere sit indhold ordentligt.

Du kanog bør slette URL’en fra selve statusopdateringen, når Facebook har fanget det og præsenteret det. Link er nemlig grimme i statusopdateringer - og overflødige.

Du har selv en række muligheder for at lave om på præsentationen. Også når du linker til noget, der ikke er dit eget!

Sådan laver du om på overskriften til et link

Hvis du klikker på linkets overskrift, får du mulighed for at ændre teksten. Læg mærke til, at jeg her har ændret “Værd at dyrke - by Frøbutikken” til “Så skal der handles frø til haven”.

Du kan gøre det samme med beskrivelsen af linket.

Og mange gange er det godt at gøre det. Hvordan et link skal præsenteres kan jo afhænge meget af, hvad du vil opnå med det.

Jeg bruger ofte metoden til at justere mine egne tekster.

Tre små finesser du kan ændre på

Læg mærke til de små grå trekanter ved den røde pil. Linker du til en side, der indeholder flere billeder, kan du vælge mellem de forskellige billeder ved at blade via de grå trekanter.

Det billede Facebook vælger er ikke i alle tilfælde det, der er mest optimalt at bruge til præsentationen.

Sætter du et flueben i boksen ved den orange pil, kan du helt forhindre, at Facebook bruger et billede fra siden.

Endelig er der valgmuligheden ved den grønne pil. Det har ikke så meget med link at gøre, men jeg nævner det lige. Her kan du eksempelvis vælge, hvem der skal kunne se statusopdateringen.

Sådan linker du til en bestemt statusopdatering

Du kan linke til en side på Facebook, til en personlig profil - men du kan også linke til en helt bestemt statusopdatering.

Det forekommer dig måske at være lidt kringlet første gang, men det er ikke så svært.

Find den statusopdatering, du vil linke til. På din egen side eller på en andens side.

Klik på statusopdateringens dato (ved den røde pil) - og statusopdateringen åbner nu i et særskilt vindue. Det ser lidt forskelligt ud, afhængig af, om der er et billede med til statusopdateringen eller ej, men princippet er det samme.

Kopier URL’en fra browserens adressefelt - og nu kan du indsætte linket som du gør med ethvert andet link.

Udgivet første gang i april 2012 - revideret 28. februar 2013