Offentlig, lukket eller hemmelig - skriver du kommentarer i en Facebook gruppe, hvis administrator har valgt forkert indstilling, kan det have flere uheldige konsekvenser.

I værste fald er gruppen en spam-maskine, der generer dine venner på Facebook. Mange flere end du måske forestiller dig bliver tvunget til at følge med. Altså folk, der ikke er medlem af gruppen.

Selvom du bare er almindeligt medlem af en gruppe, kan du derfor blive årsag til mere spam og irritation blandt dine venner, end du måske lige tænker over.

Det er særligt grupper med indstillingen “offfentlig gruppe”, der er et problem.

Måske skal indstillingerne ændres

Adskillige grupper på Facebook har uhensigtsmæssige indstillinger. Ikke kun uhensigtsmæssige i forhold til gruppens formål og medlemmernes ønsker. De er til stor gene eller irritation for venner til dem, der er medlem af en offentlig gruppe.

Flere af mine venner er eksempelvis med i en offentlig og livlig fotogruppe. Der postes mange opslag med billeder og der kommer uendeligt mange kommentarer - som kun er interessante for gruppens medlemmer.

Andre af mine venner er medlem af meget lokale grupper. Det betyder, at mit neewsfeed bliver fyldt med opslag om fjerne lokalområder i Danmark, som jeg aldrig har været i og dårligt kender. Eller med opslag om emner, der ikke interesserer mig.

Dine venner læser med over din skulder

 • Når du kommenterer et opslag i en offentlig gruppe, dukker din kommentar og gruppens opslag ofte i dine venners newsfeed.
 • Hvis gruppen er indstillet til at være lukket, er opslag og kommentarer kun synlige for gruppens medlemmer.

Er du medlem af en gruppe om et konkret og måske specielt emne, er du måske ikke interesseret i, at alle dine venner læser med over din skulder?

Men det gør de, hvis en gruppe er offentlig. De kan i hvert fald. Og det er ikke engang sikkert, at de har lyst til at følge med.

Måske er det ok med dig, at dine venner og deres venner ser dine kommentarer? Men det modsatte er altså ikke nødvendigvis tilfældet. Ofte er folk helst fri for, at deres newsfeed konstant myldrer med opslag fra gruppe, de hverken er medlem af eller interesseret i.

Hvornår er en offentlig gruppe en god idé

Når du vil samle opmærksomhed om en sag eller et emne og altså helt bevidst vil nå ud til at andre end gruppens nuværende medlemmer.

Får du en flok mennesker til at debattere et emne eller en sag i en offentlig gruppe, er det helt sikkert, at deres venner bliver opmærksomme på, hvad der foregår.

Vil du samle underskrifter til et forbud mod RoundUp, skal du ikke drøfte emnet i en hemmelig eller lukket gruppe. Gør det i en offentlig gruppe - så vil debatten sprede sig som ukrudtsfrø ;-)

Virksomheder bruger grupper ulovligt

Har du selv en gruppe på Facebook, skal du være opmærksom på, om du den til lovlige formål.

Her er det ret afgørende, om gruppen er oprettet af private til hobbyformål - eller af en virksomhed til at kommunikere med kunder/klienter.

Tips og råd til virksomheder, der bruger Facebook grupper

Pas på personlige informationer

Deles der personfølsomme oplysninger via gruppen, skal man være særligt agtpågivende.
Grupper, der handler om sygdom, helbredsproblemer etc. er ofte på kanten af at være lovlige.

Offentlige myndigheder, virksomheder, foreninger og organisationer skal eksempelvis overholde EU’s nye databeskyttelsesregler (GDPR).

Sådan skjuler du gruppeopslag fra newsfeed

Firefox1Bliver du træt af at se opslag fra offentlige grupper i dit newsfeed, kunne du tidligere skjule alle opslag fra den pågældende gruppe, så du ikke fremover ville ser noget til den.

Du skulle blot klikke i opslagets øverste højre hjørne. Der fandt du en menu - med muligheden for at skjule alle fremtidige opslag fra gruppen.

I løbet af 2018 har Facebook ændret funktionen. I dag er det kun muligt at snooze gruppen i 30 dage. Når de 30 dage er gået, dukker venners opslag igen op i newsfeedet.

En lukket gruppe kan godt være imødekommende åben

En gruppe, der er oprettet med indstillingen lukket, kan være lige så åben og imødekommende for nye medlemmer som en offentlig (tidligere “åben”) gruppe. En lukket gruppe er endog mere hensynsfuld i forhold til venner, der ikke er interesseret i gruppens emne.

I langt de fleste tilfælde er det - synes jeg - mest hensigtsmæssigt at vælge indstillingen LUKKET til en gruppe. Vælg “lukket gruppe”, hvis du er det mindste usikker på konsekvenserner af de øvrige indstillinger.

 • Offentlig: Alle på Facebook kan få vist gruppens indlæg og kommentarer samt blive medlem af gruppen. Åbne grupper dukker op i søgeresultater. Alt indhold, som medlemmerne slår op (billeder, videoer, kommentarer og filer), er synlige for alle, som vælger at se gruppen. Dine venner vil kunne se, at du tilmelder dig eller bliver inviteret til en åben gruppe, f.eks. i Nyheder eller ved søgning. Og de vil også i stor udstrækning kunne se, hvad du poster i gruppen.
 • Lukket: Alle på Facebook kan set gruppens navn, dens medlemmer og personer, der er inviteret til at blive medlem af gruppen. Men det er kun medlemmer, der kan opslag i gruppen.
  Vil du være medlem af en lukket gruppe, skal et af gruppens medlemmer tilføje dig - eller du skal anmode om at blive medlem.
 • Hemmelig: Ingen kan finde disse grupper ved at søge og kan ingen steder se noget om gruppen. Hverken navn eller liste over medlemmer. Vil du deltage i en hemmelig gruppe, skal du tilføjes af et eksisterende medlem af gruppen - og det er kun muligt, hvis du er ven med vedkommende. Hemmelige grupper er velegnede til familier, der vil kommunikere nemt sammen som gruppe - eksempelvis præsentere hinanden for billeder og statusopdateringer fra familiens liv, som ingen andre skal se.

Du kan skifte indstilling for gruppen

Du kan altid skifte indstilling (hvis gruppen ikke har for mange medlemmer). Men gå ud fra, at det ikke er rimeligt at gøre det, hvis du går fra hemmelig til lukket/offentlig eller fra lukket til offentlig. Den anden vej - mere lukket og hemmelig - er mindre problematisk.

Har folk tilmeldt sig en lukket gruppe i forventning om, at kun gruppens medlemmer kan se opslag, er det efter min mening ikke rimeligt efterfølgende at gøre gruppen mere åben og offentlig. Ikke uden i god tid at advare medlemmerne om, at gruppen gøres offentlig og at opslag dermed er frit tilgængelige for alle og enhver.

Læs mere om indstilling af grupper på Facebook
PS: ovenstående gælder kun for grupper. Ikke for sider på Facebook.

Dette indlæg blev oprindeligt udgivet i april 2013 men er revideret og genudgivet flere gange:

 • Marts 2014
 • Januar 2015.
 • Juni 2018 på grund af EU’s databeskyttelsesregler (GDPR), der trådte i kraft 25. juni 2018.
 • Januar 2019 fordi Facebook har ændret muligheden for at skjule opslag fra grupper.