Læsetid: 5 minutter

Offentlig, lukket eller hemmelig - skriver du kommentarer i en Facebook gruppe, hvis administrator har valgt forkert indstilling, kan det have flere uheldige konsekvenser.

I værste fald er gruppen en spam-maskine, der generer dine venner på Facebook. Mange flere end du måske forestiller dig læser med. Også dem, der ikke er medlem af gruppen.

Og selvom du bare er almindeligt medlem af en gruppe, kan du sagtens være årsag til mere spam og irritation blandt dine venner, end du måske lige tænker over.

Det er særligt grupper med indstillingen “offfentlig gruppe”, der er et problem.

Dette indlæg bliver hyppigt delt i den slags grupper. Altså grupper, der er indstillet til at være åbne…. som regel er det et vink med en vognstang til gruppens administratorer om, at de foretrækker, at gruppen er lukket.

Er man medlem af en gruppe om et konkret emne, er man sjældent interesseret i, at alle medlemmer læser med over ens skulder. Det gør de, hvis en gruppe er offentlig.

Utallige af medlemmernes venner er også helst fri for, at deres newsfeed konstant myldrer med opslag fra en gruppe, de hverken er medlem af eller interesseret i.

Er du medlem af en “offentlig gruppe” bør du i spørge dig selv, om dine venner er voldsomt interesserede i at følge med i, hvad der foregår i Herning boldklub, dit barns spejdergruppe, bankoforeningen i Ubberød, erhvervsnetværk i Thy…

Når du kommenterer et opslag i en offentlig gruppe, dukker din kommentar og gruppens opslag ofte i dine venners newsfeed. Hvis gruppens administrator indstiller gruppen til at være lukket, er opslag og kommentarer kun synlige for medlemmer.

Mon ikke de fleste faktisk helst er helst fri for at se livlig aktivitet i grupper, hvis emnet ikke ligefrem interesserer dem? Og interesserer det dem, så melder de sig nok ind?

Måske er det ok med dig, at dine venner og deres venner ser dine kommentarer? Men det modsatte er altså ikke nødvendigvis tilfældet.

Virksomheder bruger grupper ulovligt

Du skal også være opmærksom på, om du bruger Facebooks grupper til lovlige formål.

Her er det ret afgørende, om gruppen er oprettet af private til hobbyformål - eller af en virksomhed til at kommunikere med kunder/klienter.

Tips og råd til virksomheder, der bruger Facebook grupper

Offentlige myndigheder, virksomheder, foreninger og organisationer skal eksempelvis overholde EU’s nye databeskyttelsesregler (GDPR).

Deles der personfølsomme oplysninger via gruppen, skal man være særligt agtpågivende. Grupper, der handler om sygdom, helbredsproblemer etc. er ofte på kanten af at være lovlige.

Måske skal indstillingerne ændres

Adskillige grupper på Facebook har uhensigtsmæssige indstillinger. Ikke kun uhensigtsmæssige i forhold til gruppens formål og medlemmernes ønsker. De er til stor gene eller irritation for venner til dem, der er medlem af en offentlig gruppe.

Flere af mine venner er eksempelvis med i en offentlig og livlig fotogruppe. Der postes mange opslag med billeder og der kommer uendeligt mange kommentarer - som kun er interessante for gruppens medlemmer.

Andre af mine venner er medlem af lokale, offentlige grupper. Det betyder, at mit neewsfeed bliver fyldt med opslag om fjerne lokalområder i Danmark, som jeg aldrig har været i og dårligt kender.

Offentlig gruppe kan betyde, at venner spammes

Er gruppen indstillet til at være offentlig (tidligere hed indstilingen “åben”) bliver medlemmers venner præsenteret for de opslag og kommentarer, der postes i gruppen. De dukker op i newsfeedet. Jo mere aktiv du er i en offentlig gruppe, desto flere af dine venner ser, hvad du poster i gruppen.

Det er lidt træls for os, der ikke er medlem af gruppen. For at sige det mildt. I hvert fald når mange af ens venner er aktive i en åben gruppe. Var jeg interesseret i gruppen, havde jeg jo selv meldt mig ind i den.

Det har så vist sig, at det endog ofte er en overraskelse for nogle af gruppens medlemmer, at deres kommentarer er synlige for alle deres venner. De har troet, at kun gruppens medlemmer kunne læse, hvad de poster.

Sådan skjuler du gruppeopslag fra newsfeed

Firefox1Bliver du træt af at se opslag fra offentlige grupper i dit newsfeed, kunne du tidligere skjule alle opslag fra den pågældende gruppe, så du ikke fremover ville ser noget til den.

Du skulle blot klikke i opslagets øverste højre hjørne. Der fandt du en menu - med muligheden for at skjule alle fremtidige opslag fra gruppen.

I løbet af 2018 har Facebook ændret funktionen. I dag er det kun muligt at snooze gruppen i 30 dage. Når de 30 dage er gået, dukker venners opslag igen op i newsfeedet.

En lukket gruppe kan godt være imødekommende åben

En gruppe, der er oprettet med indstillingen lukket, kan være lige så åben og imødekommende for nye medlemmer som en offentlig (tidligere “åben”) gruppe. En lukket gruppe er endog mere hensynsfuld i forhold til venner, der ikke er interesseret i gruppens emne.

I langt de fleste tilfælde er det - synes jeg - mest hensigtsmæssigt at vælge indstillingen LUKKET til en gruppe. Vælg “lukket gruppe”, hvis du er det mindste usikker på konsekvenserner af de øvrige indstillinger.

  • Offentlig: Alle på Facebook kan få vist gruppens indlæg og kommentarer samt blive medlem af gruppen. Åbne grupper dukker op i søgeresultater. Alt indhold, som medlemmerne slår op (billeder, videoer, kommentarer og filer), er synlige for alle, som vælger at se gruppen. Dine venner vil kunne se, at du tilmelder dig eller bliver inviteret til en åben gruppe, f.eks. i Nyheder eller ved søgning. Og de vil også i stor udstrækning kunne se, hvad du poster i gruppen.
  • Lukket: Alle på Facebook kan set gruppens navn, dens medlemmer og personer, der er inviteret til at blive medlem af gruppen. Men det er kun medlemmer, der kan opslag i gruppen.
    Vil du være medlem af en lukket gruppe, skal et af gruppens medlemmer tilføje dig - eller du skal anmode om at blive medlem.
  • Hemmelig: Ingen kan finde disse grupper ved at søge og kan ingen steder se noget om gruppen. Hverken navn eller liste over medlemmer. Vil du deltage i en hemmelig gruppe, skal du tilføjes af et eksisterende medlem af gruppen - og det er kun muligt, hvis du er ven med vedkommende. Hemmelige grupper er velegnede til familier, der vil kommunikere nemt sammen som gruppe - eksempelvis præsentere hinanden for billeder og statusopdateringer fra familiens liv, som ingen andre skal se.

Du kan skifte indstilling for gruppen

Du kan altid skifte indstilling (hvis gruppen ikke har for mange medlemmer). Men gå ud fra, at det ikke er rimeligt at gøre det, hvis du går fra hemmelig til lukket/offentlig eller fra lukket til offentlig. Den anden vej - mere lukket og hemmelig - er mindre problematisk.

Har folk tilmeldt sig en lukket gruppe i forventning om, at kun gruppens medlemmer kan se opslag, er det efter min mening ikke rimeligt efterfølgende at gøre gruppen mere åben og offentlig. Ikke uden i god tid at advare medlemmerne om, at gruppen gøres offentlig og at opslag dermed er frit tilgængelige for alle og enhver.

Læs mere om indstilling af grupper på Facebook
PS: ovenstående gælder kun for grupper. Ikke for sider på Facebook.

Dette indlæg blev oprindeligt udgivet i april 2013 men er revideret og genudgivet flere gange:

  • Marts 2014
  • Januar 2015.
  • Juni 2018 på grund af EU’s databeskyttelsesregler (GDPR), der trådte i kraft 25. juni 2018.
  • Januar 2019 fordi Facebook har ændret muligheden for at skjule opslag fra grupper.