Offentlig, lukket eller hemmelig - er du medlem af en Facebook gruppe, hvis administrator har valgt forkert indstilling, kan det have flere uheldige konsekvenser. I værste fald er gruppen en spam-maskine, der generer dine venner på Facebook

Først og fremmest skal du være opmærksom på, at du kun bruger Facebooks grupper til lovlige formål. Og her er det afgørende, om gruppen er oprettet af private til hobbyformål - eller af en virksomhed til at kommunikere med kunder/klienter,

Tips og råd til virksomheder, der bruger Facebook grupper

Offentlige myndigheder, virksomheder, foreninger og organisationer skal eksempelvis overholde EU’s nye databeskyttelsesregler (GDPR).

Deles der personfølsomme oplysninger via gruppen, skal man være særligt agtpågivende.

Adskillige grupper på Facebook har uhensigtsmæssige indstillinger. Det vil sige uhensigtsmæssige i forhold til gruppens formål og medlemmernes ønsker!

Flere af mine venner er eksempelvis med i en offentlig og livlig fotogruppe. Der postes mange opslag med billeder og der kommer uendeligt mange kommentarer - som kun er interessante for gruppens medlemmer. Ikke (nødvendigvis) deres venner.

Offentlig gruppe kan betyde, at venner spammes

Er gruppen offentlig (tidligere hed indstilingen “åben”) bliver samtlige medlemmers venner i stor udstrækning præsenteret for de opslag og kommentarer, der postes i gruppen. De dukker op i tickeren til højre og til tider også i newsfeedet.

Lidt træls - for ikke-medlemmer - for at sige det mildt. I hvert fald når mange af ens venner er aktive i en åben gruppe. Var jeg interesseret i gruppen, havde jeg jo selv meldt mig ind i den.

Det har så vist sig, at det endog ofte er en overraskelse for nogle af gruppens medlemmer, at deres kommentarer er synlige for alle deres venner. De har troet, at kun gruppens medlemmer kunne læse med.

Problemet med gruppen er, at den er indstillet til at være en offentlig gruppe.

Sådan skjuler du gruppeopslag fra newsfeed

Firefox1Bliver du træt af at se opslag fra offentlige grupper i dit newsfeed, kan du hurtigt skjule alle opslag fra den pågældende gruppe, så du ikke fremover ser noget til den. Du skal blot klikke i opslagets øverste højre hjørne. Der finder du en menu - med muligheden for at skjule alle fremtidige opslag fra gruppen. Samme metode kan bruges på begivenheder, du ikke gider se til.

En lukket gruppe kan godt være imødekommende åben

En gruppe, der er oprettet med indstillingen lukket, kan være lige så åben og imødekommende for nye medlemmer som en offentlig (tidligere “åben”) gruppe. En lukket gruppe er endog mere hensynsfuld i forhold til venner, der ikke er interesseret i gruppens emne.

I langt de fleste tilfælde er det - synes jeg - mest hensigtsmæssigt at vælge indstillingen LUKKET til en gruppe. Vælg “lukket gruppe”, hvis du er det mindste usikker på konsekvenserner af de øvrige indstillinger.

  • Offentlig: Alle på Facebook kan få vist gruppens indlæg og kommentarer samt blive medlem af gruppen. Åbne grupper dukker op i søgeresultater. Alt indhold, som medlemmerne slår op (billeder, videoer, kommentarer og filer), er synlige for alle, som vælger at se gruppen. Dine venner vil kunne se, at du tilmelder dig eller bliver inviteret til en åben gruppe, f.eks. i Nyheder eller ved søgning. Og de vil også i stor udstrækning kunne se, hvad du poster i gruppen.
  • Lukket: Alle på Facebook kan set gruppens navn, dens medlemmer og personer, der er inviteret til at blive medlem af gruppen. Men det er kun medlemmer, der kan opslag i gruppen.
    Vil du være medlem af en lukket gruppe, skal et af gruppens medlemmer tilføje dig - eller du skal anmode om at blive medlem.
  • Hemmelig: Ingen kan finde disse grupper ved at søge og kan ingen steder se noget om gruppen. Hverken navn eller liste over medlemmer. Vil du deltage i en hemmelig gruppe, skal du tilføjes af et eksisterende medlem af gruppen - og det er kun muligt, hvis du er ven med vedkommende. Hemmelige grupper er velegnede til familier, der vil kommunikere nemt sammen som gruppe - eksempelvis præsentere hinanden for billeder og statusopdateringer fra familiens liv, som ingen andre skal se.

Du kan skifte indstilling for gruppen

Du kan altid skifte indstilling (hvis gruppen ikke har for mange medlemmer). Men gå ud fra, at det ikke er rimeligt at gøre det, hvis du går fra hemmelig til lukket/offentlig eller fra lukket til offentlig. Den anden vej - mere lukket og hemmelig - er mindre problematisk.

Har folk tilmeldt sig en lukket gruppe i forventning om, at kun gruppens medlemmer kan se opslag, er det efter min mening ikke rimeligt efterfølgende at gøre gruppen mere åben og offentlig. Ikke uden i god tid at advare medlemmerne om, at gruppen gøres offentlig og at opslag dermed er frit tilgængelige for alle og enhver.

Læs mere om indstilling af grupper på Facebook
PS: ovenstående gælder kun for grupper. Ikke for sider på Facebook.

Dette indlæg blev oprindeligt udgivet i april 2013 men er revideret og genudgivet i marts 2014, i januar 2015 og igen i juni 2018 på grund af EU’s databeskyttelsesregler (GDPR), der trådte i kraft 25. jnui 2018.

CALL NOW