Pinterest brugere i tusindvis begår ulovligheder, når de pinner og repinner billeder på boards. Det tager sekunder at pinne et billede på Pinterest. Og tusinder gør det. Det betyder ikke, at det også er lovligt

Læs denne begynderguide til at komme godt i gang med Pinterest… hvis du ikke allerede ved, hvad jeg taler om

Stor regning til klidmoster for at krænke ophavsret

Pænt store regninger kan blive resultatet, hvis du bruger billeder, du ikke har tilladelse til at bruge.

En dansk klidmoster har netop modtaget en regning på 7.500 kr. for - uden tilladelse - at genbruge et billede fra en restaurant-hjemmeside.

Billedet blev bragt i forbindelse med en anmeldelse. Ikke på Pinterest, ganske vist - men på Blogger.

Det gør ingen forskel. Det er ikke mere legalt at bringe andres billeder på Pinterest end på Blogger.

At Pinterest har gjort det nemt at stjæle eller låne - et par klik er nok - er heller ikke ensbetydende med, at det er lovligt.

Når du pinner et billede på Pinterest, bliver der gemt en version af billedet på Pinterests server. Det svarer til, at du gemmer billeder på dit eget webhotel for at vise det på din blog.

Ulovligheder i hobetal

Mange er blevet så vant til at se andres billeder blive postet her og der - og til selv at poste og dele andres billeder - at vi vist efterhånden bilder os ind, at det er lovligt.

Eller også undskylder vi os med, at det burde være lovligt. Det hjælper os bare ikke meget, hvis billedets ejer forlanger godtgørelse for krænkelse af ophavsretten.

På et punkt svarer det til at køre for stærkt, køre over for rødt, parkere ulovligt eller køre bil og tale i mobiltelefon. Det er almindelige lovovertrædelser,  der kan koste dyrt.

Fotografen ejer billederne

Det er ikke restauranten, der har sendt en regning til klidmoster for hendes brug af billederne fra restaurantens website. Det har fotografen, der har taget billederne.

Det er ikke restauranten, der har ophavsret til billederne - det har fotografen.

Anmeldelsen var ikke alt for positiv, og det har måske medvirket til, at det er endt med en regning? Men det er uden betydning for juraen. Det er ikke mere lovligt at genbruge sådanne billeder selvom man skriver positivt.

Af kommentarerne til blogindlægget kan man se, at mange er uforstående overfor fotografens krav. Jeg er ikke det mindste i tvivl om, at bloggeren har begået en brøler, der kommer til at koste dyrt…. medmindre fotografen vælger at give afkald på sit krav.

Om vi synes det er rimeligt eller forståeligt eller ej, er uden betydning for den juridske side af sagen.  Diskussionen om, hvorvidt ophavsret er en rimelig og fornuftig størrelse, tager jeg gerne en anden god gang. Her og nu har jeg alene fokus på jura. Altså på, hvad lovene giver lov til - eller ikke.

Loven om ophavsret er klar:

Du har ikke lov til at bruge billeder, du ikke har ophavsret til - medmindre ophavsretshaveren giver dig lov.

Den, der har ophavsretten, har eneret til at råde over værket. Om vi kan lide det eller ej, gør ingen forskel.

Du kan også godt droppe argumentet i stil med, at “Jamen det må da være en fordel, at jeg spreder billedet og gør reklame for den, der har taget billedet!” Nogle fotografer vil ganske vist være lykkelige og tilfredse, hvis du pinner eller repinner deres billeder på Pinterest eller andre steder…..

“Hvor slemt er det, at der er andre, der finder dine billeder smukke, interesante, flotte, spændende og “pin’er” dem på en opslagstavle i Pinterest og dermed deler dem?” Tine Hvolby, fotograf

Det kan koste dig rasende mange penge

Andre fotografer vil være alt andet end tilfredse. De sender dig måske regninger, som du bliver alt andet end glad for. Er der tale om professionelle fotografer, kan du endda roligt regne med, at de kan være medlem af en organisation, der gerne tager kampen op for vedkommende. Du skal derfor ikke satse på, at fotografen behøver bekymre sig om dyre advokatregninger for at få dig til at betale - hvis du har krænket vedkommendes ophavsret. Det koster næppe fotografen en øre. Arbejdet udføres sandsynligvis af advokater fra den organisation, fotografen er medlem af.

Juridisk set er det helt uden betydning, om du og jeg synes, det er en fordel eller ej at bruge billedet.
Det er billedets ejer, der suverænt bestemmer, hvad billedet må bruges til, hvor det må bruges, i hvilken sammenhæng og af hvem.

Du kan vælge at være ligeglad med juraen. Du kan vælge at tage chancen. Det overlader jeg helt til dig og din egen samvittighed.
Her taler jeg alene om, hvad du juridisk set har lov til. Og hvad det kan koste dig at blæse på juraen.

Pinterest skriver i øvrigt, at de “.. respects the intellectual property rights of others and expects its users to do the same.”
Det forventes altså, at brugerne overholder gældende love om ophavsret/copyright.

Der er forskel på amerikansk copyright, dansk ophavsret og lignende love i europæiske lande. I  USA hvor Pinterest hører hjemme,  er det formodentlig inden under reglerne om “fair use” at pinne billeder. “Fair use” er ifølge Wikipedia et princip i amerikansk lovgivning om, at selvom der er ophavsret på en ting, kan den bruges uden tilladelse fra ophavsrethaveren i visse situationer. Eksempelvis i forbindelse med omtale eller anmeldelse af værkerne.

Det er sandsynligvis derfor mindre risikabelt at pinne amerikanske billeder - i forbindelse med omtale af samme - end at være dansker og pinne danske fotografers billeder.

God artikel om “fair use” begrebet fra Stanford University

Du giver afkald på rettigheder

Ved at poste dine billeder på Pinterest giver du Pinterest omfattende tilladelese til at bruge billederne:

“you hereby grant to Cold Brew Labs a worldwide, irrevocable, perpetual, non-exclusive, transferable, royalty-free license, with the right to sublicense, to use, copy, adapt, modify, distribute, license, sell, transfer, publicly display, publicly perform, transmit, stream, broadcast, access, view, and otherwise exploit such Member Content only on, through or by means of the Site, Application or Services.”

Du forpligter dig kort sagt til kun at poste billeder, som du giver Pinterest udvidet ret til at bruge på alle tænkelige måder.

Den lille havfrue er en dyr dame

Ophavsretten er faktisk så skrap, at du ikke engang har lov til at tage et billede af en skulptur og bringe det billede du selv har taget med dit eget kamera. Adskillige avis-redaktioner har eksempelvis fået regninger i størrelsesordenen 10.000 kr. for at bringe fotos af den lille havfrue. Bare så du ved, at loven om ophavsret er vidtrækkende. Den gælder 70 år efter ophavsretsindehaveren er død!

Forskellige love

Love om ophavsret - som vi kalder det i Danmark - er forskellig fra land til land. Og et er copyright (amerikansk lov). Noget andet er ophavsret (dansk lov). Hvad der er lovligt i det ene land, kan derfor snildt være helt ulovligt i et andet landt.

Der gælder altså forskellige regler afhængig af, hvem ophavsret-indehaveren er. Om vedkommende er dansk fotograf eller amerikansk tegner, er altså ikke uden betydning, hvis du har hugget og genbrugt et værk, du ikke har tilladelse til at genbruge.

Hvad må du egentlig

Det letteste er at tage udgangspunkt i, hvad der er dit. Har du selv fotograferet eller selv malet et billed, er det dig, der har retten til værket - forudsat, at du har frembragt noget, der er så originalt, at det har såkaldt værkshøjde. Og værkshøjde er ikke et spørgsmål om subjektiv, kunstnerisk kvalitet!

Og så gælder det uanset du vil poste billedet i en avis, i en brochure, i en powerpoint præsenation, på dit website eller din blog - eller på Pinterest. og det gælder ikke kun for billeder, men også for tekster, malerier, tegninger, skulpturer, musik, edb-programmer m.m.

Det betyder kort sagt, at du har masser af gode muligheder for at poste billeder (og video) på Pinterest:

  • Hvis du selv har fotograferet
  • Hvis billederne i øvrigt er lovlige at offentliggøre
  • Hvis du selv har malet
  • Hvis rettighedshaver giver lov

Jeg er ikke inde i detaljer vedrørende amerikansk copyright, som på adskillige punkter er forskellig fra dansk ophavsret. Der er eksempelvis, så vidt jeg har forstået, stor forskel på, om du bringer en mini-udgave af et foto (som jeg gør herunder) - eller om du bringer et foto i original eller bare stor størrelse.

Før du kaster dig ud i hæmningsløst at pinne elller repinne på Pinterest, bør du derfor sætte dig ind i både copyright og ophavsret - hvis du altså vil være på den sikre og lovlige side.
Dine egne billeder kan du til gengæld hælde på Pinterest, som du har lyst. Næsten….

Link til blogindlæg om ophavsret og copyright på Pinterest

Is Pinterest a Haven for Copyright Violations?