Folketinget har før sommerferien 2011 vedtaget en lov, der stiller krav til, hvad en virksomhed oplyser på forretningsmaterialer. Altså både på papir og web. Hensigten er,  at kunder kan identificere den enkelte virksomhed entydigt

Uanset din virksomhed er en enkeltmandsvirksomhed, et selskab eller en forening med begrænset ansvar, så er den med virkning fra 1. januar 2012 forpligtet til at oplyse følgende

  • navn
  • hjemsted
  • CVR-nr.

Disse informationer skal oplyses flere steder:

  • breve og andre forretningspapirer
  • elektroniske meddelelser (email, nyhedsbreve)
  • hjemmeside, blog
  • annoncer med bestillingsseddel

Kravene gælder allerede for selskaber, der hører under selskabsloven (eksempelvis aktie- og anpartsselskaber).
Det nye er, at kravene nu gælder alle typer virksomheder.

Du er velkommen til at kontakte mig på service@webwoman.dk, hvis du har du brug for hjælp til at få disse informationer placeret korrekt og hensigtsmæssigt på dit WordPress website. Informationer kan eksempelvis med fordel placeres i den såkaldte footer i bunden af alle sider, men der er også andre mulige og gode placeringer.

Det vigtigste er, at informationer er tilgængelige uanset hvilke side på din hjemmside besøgende kommer ind på.

Lovteksten kan du læse her